Ar-ge

Ar-Ge 

Dünyada ve ülkemizde artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte su kullanımı da hızla artmaktadır. Günlük yaşamımızdaki su ihtiyacının yanı sıra çeşitli endüstriler için de su tüketimi büyük önem arz etmektedir.Avrupa Birliği (AB), IPPC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü) Çevre Direktifini AB ülkelerine ihracat yapan kuruluşların da uymaları gereken bir direktif olarak kabul etmiştir. AB ülkelerine en fazla ihracat yapan tekstil sektörümüz gelişimini çevre teknolojileri ile birlikte bu direktife göre sürdürmek durumundadır.
Diğer taraftan Ege Bölgesi tarımsal topraklarındaki yaşanan tuzlanma ve endüstrimizin karşılaştığı su sıkıntısı tekstil sektörümüzü çevre teknolojilerini araştırmaya yöneltmiştir.Tekstil sektörünün karşılaştığı bu su sıkıntısını aşmak için, suyun geri kullanımı ile ilgili çeşitli sistemler üzerinde durulmaktadır. Ancak kullanılacak olan sistemin gerek verimi gerekse ekonomisi açısından uygulanabilirliği önemlidir. Tekstil sektörüne su sıkıntısını aşmak için önerilen tek çözüm maliyeti çok yüksek olan ters ozmos sistemi olmuştur. Bu sistemden atık olarak çıkacak tuzlu sulara ise bir çözüm önerilmemektedir.

Gümüşsu Arıtma A.Ş.olarak; Denizli tekstil sektörüne özgü, daha önce yapılmamış ve ekonomik olarak uygulanabilir bir entegre atık su geri dönüşüm sistemi geliştirerek sıfır atık su deşarjı hedeflemekteyiz. Bu geri dönüşüm sisteminde, mevcut tekstil atık su arıtma sisteminden çıkan atık sular pilot ölçekte geliştirilecek entegre ileri arıtma sistemi ile arıtılacaktır. Arıtılan suların, su kalite parametreleri değerlendirilerek tekstil proseslerinde tekrar kullanımlarına olanak sağlanacaktır. Geliştirilecek sistem daha önce yapılmamış olup ilk defa ürün kalitesi baz alınarak su ve tuzlu su geri dönüşümü yapılacaktır.

Su kaynaklarımızın korunmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz AR-GE çalışmalarımız ile arıtılan suların deşarj edilmesi yerine tekrar kullanımına olanak sağlayacak olup, su tüketimini önemli derecede azaltmayı hedeflemekteyiz.

yükleniyor..